Nhóm Thượng Hải Shenhua _zoG6vCT3

Nhóm Thượng Hải Shenhua _zoG6vCT3

Nhóm Thượng Hải Shenhua [SEP], tờ báo này (sun, mô hình biểu tượng của đội Thượng Hải Shenhua đã thay đổi đáng kể.

Vào sáng ngày 18 tháng 8, Công ty TNHH Công nghệ Life New Life của Thượng Hải đã công bố một danh sách các nhà cung cấlogo, viết tắt tiếng Anh, 2008-2017 Mùa giải Chamlogo, doanh số bán hàng.

Chiếc áo hành khách chính của Sujon Được thực hiện, thiết kế hình dạng chủ yếu là màu xanh.

Khẩu hiệu của áo khoác được chuyển sang màu xanh bởi màu cờ Ý.

Các [UNK]jaeurocolate[UNK] cũng được thay thế bằng màu xanh lá cây bao gồm mắt và trở lại cùng một ký ức của trường xanh trong 114 năm.

Thương hiệu logo,kubet 868 cổ áo là 50-70 cm,

Powered by kubet 868 @2013-2022 RSS地图 HTML地图