Phương _S2CBI3IX

Phương (Thể thao) Các l Loại thực hành kéo, tôi hy vọng mọi người thích nó! Bìa hôm nay chúng tôi cho bạn thấy một số kỹ năng lạ mắt đơn giản nhất l Loại bài tậl Loại Kỹ năng kéo -ul Loại đào tạo kéo -Đào tạo đã thêm một số thay đổi trên cơ sở đơn giản, vì vậy chúng tôi thêm nội dung cơ bản.

Hình 3 bên cạnh để thay đổi hành động thứ ba: Hành động thứ ba là kéo bóng xen kẽ ở 90 độ, đây cũng là một khóa đào tạo dần dần.

Hình 4-90 độ xen kẽ kéo bóng thứ tư: Hành động thứ tư là chơi tự do sau khi quay khoảng 120 độ.

l Loại

Powered by kubet 868 @2013-2022 RSS地图 HTML地图